Project WaterPricing gestart

Ambitieus waterproject is teken van hoop in Ethiopië

Op dinsdag 17 september vindt in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, de aftrap plaats van het ambitieuze en unieke waterproject ‘WaterPricing’. Zes partijen uit Ethiopië en Nederland werken samen aan goed waterbeheer van de Awash River. Deze rivier zorgt voor een groene oase in een droge regio en is de levensader voor miljoenen inwoners van Ethiopië. De Awash River ontspringt vlakbij Addis Abbeba, is 1250 kilometer lang en een belangrijke stimulans voor de werkgelegenheid en productiviteit in aangrenzende gebieden.

Langs de Awash River voltrekt zich al jaren een stille ramp. Veel rivierwater wordt bovenstrooms afgetapt voor landbouw en de industrie, waardoor de watervoorraad benedenstrooms afneemt. Tegelijk worden omwonenden van de rivier tijdens de regentijd bedreigd door overstromingen. Vanwege het ontbreken van goed watermanagement wordt het beschikbare water niet goed vastgehouden en drogen de rivier en de grond steeds verder op.  Voor miljoenen kwetsbare mensen die van de rivier afhankelijk zijn heeft dit verstrekkende gevolgen. Jacob Jan Vreugdenhil, projectleider bij Woord en Daad: ‘Zes grote partijen hebben nu een overeenkomst getekend en gaan een verdienmodel introduceren. Dit is een grote stap in waterbeheer. Water krijgt een prijs, en er komt geld beschikbaar om de toegang tot, en goed gebruik van het beschikbare water te verbeteren. Dit is echt een teken van hoop in een land als Ethiopië, waar droogte een grote bedreiging is voor de bevolking en de economie.’

Samenwerking Ethiopië en Nederland

Woord en Daad heeft een consortium gevormd waarin VNG International, Dutch Water Authorities,  Royal Eijkelkamp, de Rijkswaterstaat van Ethiopië (Basin Development Authority) en het regionale Waterbureau van Oromia State deelnemen. Deze consortiumpartners brengen een indrukwekkende ervaring samen op het gebied van waterbeheer, tarifiëring en bodem- en wateronderzoek. Tijdens de launch zijn de doelen en de impact van het programma gepresenteerd. ‘Bijzonder dat we elk vanuit eigen verantwoordelijkheid een hele belangrijke stap gaan zetten voor de mensen in Ethiopië,’ licht Rina Molenaar, directeur-bestuurder van Woord en Daad toe. ‘Tijdens mijn speech op het event benadrukte ik dat we samen meer kunnen bereiken. Ik ben dankbaar dat de RVO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken ons het vertrouwen geven dit uit te voeren en partijen bij elkaar te brengen.’

Betalende gebruikers

De sleutel tot duurzaam en efficiënt waterbeheer van de Awash River zit in de naam van het programma besloten: ‘WaterPricing.’ Alle watergebruikers worden geregistreerd en moeten voor het water betalen: grote plantages, boerderijen en boerengroepen die gezamenlijk hun land irrigeren. Zo ontstaat er een terugverdienmodel, waaruit het waterbeheer en onderhoud betaald kan worden. Betaald gebruik van water stimuleert ook het zuinig en efficiënt gebruik ervan. Het project duurt 6 jaar, en na de voltooiing in 2024 zal er een betalingssysteem voor watermanagement staan waar alle gebruikers in participeren. Die 4 pijlers onder het nieuwe systeem zijn 1) slimme monitoring van watergebruik en kwaliteit d.m.v meetapparatuur, 2) het heffen van waterbelasting naar draagkracht en gebruik, 3) vermindering van gebruik, en hergebruik van water, 4) efficiënte irrigatie.

‘Water betekent leven’

In haar Key Note speech benadrukt Molenaar dat duurzaam waterbeheer een uitdaging is van lange adem. Het doel van WaterPricing kan alleen bereikt worden door de samenwerking tussen publieke en private partijen. ‘Het waterbeheer rond de Awash River is een hele grote uitdaging. Maar niet té groot. Hier zijn partijen bij elkaar die veel kennis en ervaring gaan bundelen. Wij kunnen samen de bedreigingen van de Awashrivier indammen, en de kansen en uitdagingen die de rivier biedt vergroten en benutten. Water betekent leven. Woord en Daad werkt vanuit een christelijke visie op eerlijke en rechtvaardige kansen voor kwetsbare mensen. Dit gaat ook over toegang tot water vanuit publieke voorzieningen.’ Voor de uitvoering van het programma krijgt Woord en Daad de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de RVO. Afgevaardigden van de RVO zijn bij de Water Pricing Launch aanwezig.

In haar Key Note speech benadrukt Molenaar dat duurzaam waterbeheer een uitdaging is van lange adem. Het doel van WaterPricing kan alleen bereikt worden door de samenwerking tussen publieke en private partijen. ‘Het waterbeheer rond de Awash River is een hele grote uitdaging. Maar niet té groot. Hier zijn partijen bij elkaar die veel kennis en ervaring gaan bundelen. Wij kunnen samen de bedreigingen van de Awashrivier indammen, en de kansen en uitdagingen die de rivier biedt vergroten en benutten. Water betekent leven. Woord en Daad werkt vanuit een christelijke visie op eerlijke en rechtvaardige kansen voor kwetsbare mensen. Dit gaat ook over toegang tot water vanuit publieke voorzieningen.’ Voor de uitvoering van het programma krijgt Woord en Daad de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de RVO. Afgevaardigden van de RVO zijn bij de Water Pricing Launch aanwezig.