WaterPricing

Het project WaterPricing wordt van 2018 tot en met 2024 uitgevoerd in het AwashAwash subbasin rond de Awash River. Het project is met name gericht op efficiënter gebruik en een eerlijkere verdeling van het beschikbare water. De watervoorraad in de rivier neemt sterk af doordat er steeds meer water wordt afgetapt door de industrie en landbouw. Hierdoor dreigt de rivier benedenstrooms op te drogen.

Daarnaast hebben mensen niet in gelijke mate toegang tot het water. De industrie kan zich pompinstallaties veroorloven om het water naar hun land te pompen maar dat geldt niet voor kleine boeren. Het beschikbare water wordt ook niet efficiënt gebruikt, er wordt bovenstrooms onnodig veel water afgetapt en niet efficiënt geirrigeerd. Daarom staan er in het project drie pijlers centraal: waterbeschikbaarheid, watertoegang en watergebruik.

Naast het nemen van maatregelen op deze pijlers, introduceert ‘WaterPricing’ een verdienmodel door opzetten van een belastingsysteem voor watergebruik. Tot slot wordt er met de Ethiopische overheid samen gewerkt aan verbeterd waterbeheer in het subbasin. Het wordt wordt uitgevoerd middels vier pakketten.

Vier pakketten

Slimme monitoring – Er wordt meetapparatuur in de rivier geplaatst om watergegevens te verzamelen over de waterstanden, waterkwaliteit en de hoeveelheid water die wordt afgetapt. Ambtenaren leren hiermee te werken.

Belastingheffing – Door het invoeren van een belastingsysteem en het verstrekken van vergunningen voor watergebruik gaan draagkrachtigen betalen voor water. Zo komt er geld beschikbaar om het beheer te verbeteren. Boeren worden georganiseerd in ‘organisaties van watergebruikers’. Deze organisaties krijgen voor een gereduceerd tarief toegang tot water.

Opvang en hergebuik – Er gaat speciale aandacht naar de meest kwetsbaren rond de rivier. Met hen wordt ingezet op het verminderen van watergebruik en het vasthouden en hergebruiken van water, door onder andere regenwateropvang.

Efficiënte irrigatie – Boeren in de ‘organisaties van watergebruikers’ krijgen training om efficiënt te irrigeren en hun productie te verbeteren.

De samenwerking

Woord en Daad werkt in het project samen met zes partijen. Er zijn zowel bedrijven als overheidspartijen betrokken om het project tot een werkend geheel te maken. Twee Ethiopische overheidsinstanties, Awash Basin Authority (AwBA) en OMEB, die ondersteund worden in het heffen van belasting en het waterbeheer. Twee bedrijven (Eijkelkamp en VNGI) die door innovatieve techniek het invoeren van een belastingstelsel en het monitoren van watergebruik en waterkwaliteit mogelijk maken. En de Dutch Water Autorities als kennispartner. Woord en Daad stuurt het project aan. Daarbij is ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken intensief betrokken bij dit project. Zij verdriedubbelt elke euro die in het project wordt ingelegd.