Blue Deal Awash Partnership Program

In het Blue Deal Awash Partnership Program werkt Dutch Water Autorities (DWA) samen met Ethiopische overheden aan een beter waterbeheer in het stroomgebied van de Awash rivier. DWA helpt deze overheden om beter samen te werken op het uitvoeren van een stroomgebied beheerplan, op informatie beheer en op het aanpakken van vervuiling van de rivier door industrieën. Het Blue Deal programma is in 2019 gestart en loopt tot 2030. Onder dit programma vallen drie projecten:het uitvoeren van een stroomgebied beheer plan

-Het verbeteren van het data en informatiebeheer van het water systeem

-Het opzetten van een systeem van vergunningverlening

-Handhaving en heffing voor het lozen van afvalwater

Project 1: uitvoeren stroomgebied beheerplan

De Basin Development Authority (BDA) en het Awash Basin Development Office (AwBDO) in Ethiopië zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in het Awash stroomgebied. DWA heeft deze partijen in het verleden geholpen met het maken van een strategisch stroomgebied beheerplan en diverse actieprogramma’s. Deze moeten nu worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van deze plannen zijn veel Ethiopische partijen betrokken. De uitvoering van dit plan is een groot en complex project, waarbij veel moet worden samengewerkt. Een plan op deze schaal uitvoeren is nieuw voor de BDA en AwBDO. Binnen de Blue Deal gaat DWA hen ondersteunen op de volgende vragen: Hoe organiseer je de uitvoering van dit plan? Hoe betrek je andere overheden en stakeholders hierbij? Hoe monitor je de voortgang van de uitvoering en hoe stuur je bij? Welke competenties hebben de experts nodig om tot een goede uitvoering te komen en hoe kunnen ze zich hierop ontwikkelen?

Project 2: verbeteren van data en informatie

Het data- en informatiebeheer in Ethiopië kent veel uitdagingen. Er zijn weinig goede gegevens. De beschikbare gegevens staan niet op een centrale plaats, gaan soms verloren en worden niet uitgewisseld. In de Blue Deal ondersteunt DWA de lokale partners om het databeheer op orde te brengen, data onderling te delen en om beter aan de informatiebehoefte van stakeholders te voldoen.

Project 3: opzetten vergunning-systeem

Naast het opzetten van een systeem van vergunningverlening, heeft dit project ook aandacht voor handhaving en heffing op het lozen van afvalwater. De industriële ontwikkeling, intensivering van het land(bouw)gebruik en de snelle bevolkingsgroei zorgen voor een sterke vervuiling van het oppervlakte water. De gezondheid van mens en dier komt hierdoor in gevaar. Er is geen goede regulering van deze vervuilende activiteiten. In de Blue Deal gaat DWA de betrokken Ethiopische overheden helpen om vergunningverlening, inspectie en handhaving op te zetten. We nemen ook het heffen van een belasting op vervuiling hierin mee.

Het Blue Deal Awash Partnership Program wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Water. DWA voert het programma uit.