Water Governance Implementation Program

Het Water Governance Implementation Program draagt bij aan een beter waterbeheer op stroomgebied niveau door de capaciteit van de Awash Basin Development Office en haar experts te verbeteren. We hebben verschillende rollen gedefinieerd die moeten worden vervuld, zodat deze partij haar werk goed kan doen binnen het stroomgebied. ​Hiervoor geven we trainingen, coaching, reflectie en hebben we activiteiten begeleid. De belangrijkste rollen waren:

-De Awash Basin Development Office is een goede beleidsontwikkelaar en planner

-De Awash Basin Development Office is een goede coördinator

-De Awash Basin Development Office is een goede informatieverstrekker

-De Awash Basin Development Office is een goede toezichthouder

-De Awash Basin Development Office is een goede communicator

-De Basin High Council kan zijn rol vervullen als besluitvormend orgaan van de Awash Basin Development Office

Een greep uit de resultaten is als volgt. Er is een strategisch stroomgebied beheerplan opgesteld met verschillende gedetailleerde actieplannen. Contacten en communicatie met stakeholders zijn verbeterd. Medewerkers van het Awash Basin Development Office zijn zich meer bewust van het belang van goed waterbeheer en hoe dit te realiseren. De Awash Basin Development Office heeft verschillende elementen van een regulering systeem ontwikkeld. De Basin High Council (BHC) is weer functioneel en neemt regelmatig belangrijke beslissingen.