Projecten

Verschillende projecten in het Awash River Basin zetten zich in voor verbeterd waterbeheer, verbeterde waterkwaliteit en verbeterde watertoegang in het stroomgebied. Hier zijn meerdere actoren bij betrokken zoals de Ethiopische overheid, bedrijven, waterschappen en NGO’s. Het uiteindelijke doel van deze projecten is dat de inwoners van het Awash River Basin profiteren van het aanwezige water en dat het ecosysteem van de rivier herstelt.

WaterPricing

Het project WaterPricing wordt van 2018 tot en met 2024 uitgevoerd in het AwashAwash subbasin rond de Awash River. Het project is met name gericht op efficiënter gebruik en een eerlijkere verdeling van het beschikbare water. De watervoorraad in de rivier neemt sterk af doordat er steeds meer water wordt afgetapt door de industrie en landbouw. Hierdoor dreigt de rivier benedenstrooms op te drogen.

Blue Deal Awash Partnership Program

In het Blue Deal Awash Partnership Program werkt Dutch Water Autorities (DWA) samen met Ethiopische overheden aan een beter waterbeheer in het stroomgebied van de Awash rivier. DWA helpt deze overheden om beter samen te werken op het uitvoeren van een stroomgebied beheerplan, op informatie beheer en op het aanpakken van vervuiling van de rivier door industrieën. Het Blue Deal programma is in 2019 gestart en loopt tot 2030.

Water Governance Implementation Program

De Awash Basin Development Office had een heel erg technische aanpak van waterproblemen. Ook was men vooral lokaal bezig in plaats van op het niveau van het hele stroomgebied. In het Water Governance Implementation Program heeft Dutch Water Authorities de Awash  Basin Development Office geholpen om zijn taak beter uit te voeren. Dit project is van 2015 t/m 2018 uitgevoerd.