Over

De 1250 kilometer lange Awash River is een levensader voor miljoenen mensen en het stroomgebied wordt intensief gebruikt. Door de toenemende industrialisatie en intensieve landbouw is het stroomgebied van groot belang voor de economische groei van Ethiopië. Echter de laatste jaren neemt ook de vervuiling en de druk op de watervoorraad toe. Mensen worden getroffen door zowel overstromingen als droogtes. Dit zorgt voor spanningen tussen watergebruikers.

Aanpak I Verschillende projecten in het Awash River Basin zetten zich in voor verbeterd waterbeheer, verbeterde waterkwaliteit en verbeterde watertoegang in het stroomgebied. Hier zijn meerdere actoren bij betrokken zoals de Ethiopische overheid, bedrijven, waterschappen en NGO’s. Het uiteindelijke doel van deze projecten is dat de inwoners van het Awash River Basin profiteren van het aanwezige water en dat het ecosysteem van de rivier herstelt.

Ga mee op reis I Op de kaart komen de veranderingen in het stroomgebied tot leven. Hier hebben de verschillende projecten een plek en vindt u beelden, behaalde resultaten en verhalen.